"Legea" Pescuitului

In jos

"Legea" Pescuitului

Mesaj  delta la data de Sam Mai 29, 2010 3:16 pm

Asta o mai fi în vigoare? scratch

Ordin nr. 84 din 24/02/2009 (Ordin 84/2009) privind prohibiţia pescuitului
Publicat în Monitorul Oficial nr. 147 din 09/03/2009


Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Mediului

Având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 715 din 17 februarie 2009 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr. 104.732 din 19 februarie 2009 al Direcţiei protecţia naturii din cadrul Ministerului Mediului,
în temeiul art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, al art. 8 pct. A lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, al art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003, al art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,
în baza Regulamentului (CE) nr. 1.139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră,
în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,


ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului emit următorul ordin:


SECŢIUNEA 1
Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1. -
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în apele maritime interioare şi în apele continentale, în perioada 13 aprilie-11 iunie inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de stat, în perioada 15 aprilie-29 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti în perioada 1 aprilie-30 iunie.
Art. 2. - În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice în perioada 1 aprilie-30 iunie.
Art. 3. - Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între baraj Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie;
b) Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea imediată în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, în tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc şi Belciug, în tot timpul anului;
f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativsportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea imediată în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
g) pe braţul Sfântu Gheorghe, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu excepţia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zona km 22-25;
h) pe braţul Chilia, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu excepţia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zona km 72-77 Pardina;
i) pe Dunăre, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu excepţia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zonele Mm 53-56,5 (Isaccea) şi Mm 65-70 (Grindu);
j) pe braţul Borcea, în perioada 15 martie-30 mai, cu excepţia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zonele km 37-41 (Stelnica) şi km 43-47 (Feteşti);
k) zona Sacalin-Zătoane;
l) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43▫️47` lat. N şi 28▫️35`18`` long. E;
NE: 43▫️47` lat. N şi 28▫️40` long. E;
SV: 43▫️44`20`` lat. N şi 28▫️35`18`` long. E;
SE: 43▫️44`20`` lat. N şi 28▫️40` long. E,
şi a cărei limită dinspre mal este balizată.
Art. 4. -
(1) În zonele de protecţie sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.


SECŢIUNEA a 2-a
Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 5. -
(1) Se interzice pescuitul următoarelor specii de peşti, după cum urmează:
a) ştiuca, cu excepţia perimetrului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", pe o durată de 40 de zile, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin;
b) ştiuca, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", pe o durată de 50 de zile, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin;
c) lostriţa, păstrăvul de mare şi mihalţul, tot timpul anului;
d) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânel şi coregonul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie-31 decembrie inclusiv, iar lipanul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai inclusiv;
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) pescuitul calcanului în Zona Economică Exclusivă (ZEE) în perioada 15 aprilie-15 iunie inclusiv;
b) pescuitul calcanului în marea teritorială în perioada 1 mai-30 mai inclusiv;
c) pescuitul rechinului în perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv;
d) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toată perioada anului;
e) pescuitul sturionilor în tot timpul anului;
f) pescuitul delfinilor în tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE.
(3) Pescuitul calcanului şi dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă se supun dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1.139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră.
Art. 6. - Prohibiţia pescuitului scrumbiei de Dunăre se stabileşte pe sectoare, astfel:
a) în Marea Neagră, pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, în perioada 20-27 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, în perioada 24 aprilie-13 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, în perioada 28 aprilie-27 mai inclusiv.
Art. 7. - Capturarea reproducătorilor de sturioni în stare vie se realizează:
a) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 aprilie inclusiv, în zonele menţionate la art. 3 lit. g)-i);
b) în perioada 15 martie-15 mai inclusiv, în zona menţionată la art. 3 lit. j).


SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii finale

Art. 8. - Caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor şi metodele de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale.
Art. 9. - Dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10. -
(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol;
b) bilanţul financiar-contabil pentru anul 2008;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteelor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.
Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 226/397/2008 privind prohibiţia pescuitului în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008.
Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi

_________________
asta este poza mea blondă, cu bucle
[Trebuie sa fiti înscris şi conectat pentru a vedea această imagine]
și totuși te uiți la roșcata mea? Ieși afară, javră ordinară!  [Trebuie sa fiti înscris şi conectat pentru a vedea această imagine]

delta
asta e poza mea brunetă, fără bucle, fardată... (în semnătură este poza mea blondă, cu bucle)
asta e poza mea brunetă, fără bucle, fardată... (în semnătură este poza mea blondă, cu bucle)

Mesaje : 19807
Data de inscriere : 03/02/2010

http://neimportant.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  delta la data de Sam Mai 29, 2010 3:19 pm

Ceva postare de pe fostul neimportant... Very Happy
(că iar fac încă un pic de curăţenie pe acolo, dacă tot nu vor ăia să şteargă forumul... Laughing )

delta a scris:Sturioni, păzea: Băieţii cu patru case au dat verde iar la plase
(aparut in Academia Caţavencu din 04 Nov 2009)

alcooLiviu Mihaiu a scris:În materie de pescuit în Delta Dunării erau câteva redute cucerite, chiar şi-aşa, în noianul plin de noroi, de interese şi complicităţi de braconieri, procurori şi poliţişti ce ţin de şase. Plase şi case.

Existau totuşi două steguleţe verzi înfipte în harta Rezervaţiei Biosferei deltaice, după cinci ani de luptă, simpozioane şi persuasiune întru apărarea celei mai preţioase zone europene umede verzi: interzicerea pescuitului la sturion din 2006 până-n 2016 şi interzicerea pescuitului cu setcă. Setca este o plasă tradiţional comunistă ce rade tot şi fără rost. Pânda guşaţilor din cherhanale şi a pescarilor dotaţi cu pensiuni ilegale din uzufructul braconajului era veche şi devenise disperată. Sturionul este un peşte a cărui bursă creşte exponenţial pe an ce trece (kilogramul de caviar a ajuns 1.000 de euro la negru şi peste atît la magazin), din motive ce ţin de cerere, cerere care a diminuat populaţia de sturioni sălbatici în lume cu 90% în ultimele două decenii! Noi, românii, eram mândri cu sincerele felicitări câştigate de la Comisia Europeană pentru această interdicţie, prima din Europa de Est. Numai că la uşa trezoreriilor de partid a venit tornada campaniei electorale, când au început să se-ntrupeze trocurile, şantajele şi promisiunile subterane vechi. Cum la Bucureşti o regăsim pe Udrea la Mediu, iar în Tulcea se află când PSD-ul, când PD-L-ul la putere, atât la Consiliul Judeţean, cât şi în fruntea Rezervaţiei, iar Bittner & compania de cherhanagii cotizanţi survolează toţi factorii politici, atunci s-a bătut palma cu laba şi sacoşele au început să prindă aripi. Maşina de partid s-a pus în mişcare la ordin, şi cum Legea Pescuitului trebuia amendată, au intrat în joc comisiile de Agricultură pe de-o parte şi de Mediu pe de cealaltă.

Aşadar, iniţiativa deputaţilor PSD+PC Ioan Munteanu, Vasile Mocanu, Gheorghe Antochi, Ion Dumitru, Filip Georgescu, Marian Ghiveciu, Victor Surdu, Culiţă Tărâţă şi Valeriu Steriu a transformat vechea lege aşa: din „interzicerea pescuitului sturionului cu excepţia celor proveniţi din acvacultură“ în interdicţia „fără documente sau marcaje justificative legale“. Ceea ce este valabil dintotdeauna, pentru toate formele de pescuit! Ca să-nţelegeţi rahatul chiţibuşar al întoarcerilor din condei – formula „nu pescuieşti sturion decât dacă eşti autoritate ştiinţifică în folosul acvaculturii“ devine „dacă ai autorizaţie pescuieşti“. Cum autorizarea urmează să o dea guvernatorul Deltei Dunării, în urma elaborării unui „Regulament de pescuit în Rezervaţie“ şi a consultărilor cu oamenii de ştiinţă şi de bine, acum cred că sunteţi capabili să-nţelegeţi de ce guvernatorul NU E BINE să fie independent politic! Cu toate că preşedintele Băsescu susţinea contrariul, la ultima vizită pe teritoriul Deltei Dunării. E drept, asta se întîmpla în urmă cu prea mulţi ani ca să mai fie valabilă peste ani şi, mai ales, după ce o declari pentru plăcerea presei!

În acelaşi timp, deputaţii PD-L Sulfina Barbu, Valeriu Tabără, Corneliu Olar şi Mircia Giurgiu au propus, în completarea dezastrului, ridicarea interdicţiei privind „pescuitul cu setci şi ave pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării“. Cu toate că există studii la Ministerul Agriculturii, la Institutul Naţional de Cercetare a Deltei Dunării (CITES) sau Institutul „Grigore Antipa“ care motivează vehement aceste interdicţii, credeţi că a ţinut cont cineva de ele?!? Credeţi că le-a citit cineva?!? Nu! Campania electorală nu e pe gratis! Iar candidaţii patrioţi ai acestor partide trebuie să câştige chiar şi cu preţul distrugerii celei mai preţioase zone verzi de pe teritoriul României.

_________________
asta este poza mea blondă, cu bucle
[Trebuie sa fiti înscris şi conectat pentru a vedea această imagine]
și totuși te uiți la roșcata mea? Ieși afară, javră ordinară!  [Trebuie sa fiti înscris şi conectat pentru a vedea această imagine]

delta
asta e poza mea brunetă, fără bucle, fardată... (în semnătură este poza mea blondă, cu bucle)
asta e poza mea brunetă, fără bucle, fardată... (în semnătură este poza mea blondă, cu bucle)

Mesaje : 19807
Data de inscriere : 03/02/2010

http://neimportant.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  delta la data de Sam Mai 29, 2010 3:25 pm

alcooLiviu Mihaiu, cu limba-mpleticită despre un chef organizat într-un marţi (ca la table... laugh ) pentru a fi mangă pe tema pescuitului... laugh

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

_________________
asta este poza mea blondă, cu bucle
[Trebuie sa fiti înscris şi conectat pentru a vedea această imagine]
și totuși te uiți la roșcata mea? Ieși afară, javră ordinară!  [Trebuie sa fiti înscris şi conectat pentru a vedea această imagine]

delta
asta e poza mea brunetă, fără bucle, fardată... (în semnătură este poza mea blondă, cu bucle)
asta e poza mea brunetă, fără bucle, fardată... (în semnătură este poza mea blondă, cu bucle)

Mesaje : 19807
Data de inscriere : 03/02/2010

http://neimportant.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  Anahoret la data de Sam Mai 29, 2010 4:40 pm

delta a scris:alcooLiviu Mihaiu, cu limba-mpleticită despre un chef organizat într-un marţi (ca la table... laugh ) pentru a fi mangă pe tema pescuitului... laugh
Băi, dar se ţine bine! Nu vorbeşte deloc împleticit! Are antrenament! Very Happy

Îţi mai aduci aminte când Tatulici era în echipă cu Marina Almăşan (acum şi Socaciu) şi tipul transmitea în direct de la cramele Murfatlar? Se cunoştea bine că era în direct! raset

Asta se întâmpla până în '95 şi emisiunea era pe TVR-2, nu mai ştiu cum se numea.
avatar
Anahoret
la cât a postat pe aici, vede altfel lumea
la cât a postat pe aici, vede altfel lumea

Mesaje : 3513
Data de inscriere : 03/02/2010

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  ENKI la data de Lun Mar 28, 2011 9:14 pm

Cred ca se potriveste aci. laugh
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
avatar
ENKI
supraviețuiește în orice condiții și în spațiul virtual
supraviețuiește în orice condiții și în spațiul virtual

Mesaje : 13937
Data de inscriere : 07/02/2010

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  ENKI la data de Dum Oct 25, 2015 10:46 am

laugh laugh laugh
avatar
ENKI
supraviețuiește în orice condiții și în spațiul virtual
supraviețuiește în orice condiții și în spațiul virtual

Mesaje : 13937
Data de inscriere : 07/02/2010

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  baso la data de Dum Oct 25, 2015 3:55 pm

Pescarii care-l intalnesc pe shefu asta,in jud ALBA, au nevoie ochelari inteligenti, cu subtitrare, ca sa-l priceapa ce spune raset Alba. raset

baso
supraviețuiește în orice condiții și în spațiul virtual
supraviețuiește în orice condiții și în spațiul virtual

Mesaje : 16006
Data de inscriere : 04/10/2010

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  Tavi la data de Dum Oct 25, 2015 10:01 pm

Ce mai faci domnisoara Baso?

Tavi
îi place să discute
îi place să discute

Mesaje : 280
Data de inscriere : 25/11/2014

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  baso la data de Lun Oct 26, 2015 11:46 am

Tavi a scris:Ce mai faci domnisoara Baso?
FaC bine. Tu?

baso
supraviețuiește în orice condiții și în spațiul virtual
supraviețuiește în orice condiții și în spațiul virtual

Mesaje : 16006
Data de inscriere : 04/10/2010

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  Dracu' gol la data de Lun Oct 26, 2015 7:11 pm

baso a scris:
Tavi a scris:Ce mai faci domnisoara Baso?
FaC bine. Tu?
Mai degrabă, cre' că: FuCk bine! raset
avatar
Dracu' gol
nu se mai dezlipeste de ecranul computerului
nu se mai dezlipeste de ecranul computerului

Mesaje : 5567
Data de inscriere : 03/02/2010
Localizare : Trollywood

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  baso la data de Lun Oct 26, 2015 10:55 pm

Dracu' gol a scris:
baso a scris:
Tavi a scris:Ce mai faci domnisoara Baso?
FaC bine. Tu?
Mai degrabă, cre' că: FuCk bine! raset

Nu puteai fara sa-ti bagi coada...cu conotatiile tale credincioase laugh L-ai intimidat pe baiat tocmai cand si-a facut curaj sa posteze ceva si pe un alt topic.Acu o sa stea cuminte cateva luni pana sa-si faca din nou curaj... Laughing

Am atins din greseala shiftu cand nu trebuia si n-am observat ca sa corectz. funny Embarassed

baso
supraviețuiește în orice condiții și în spațiul virtual
supraviețuiește în orice condiții și în spațiul virtual

Mesaje : 16006
Data de inscriere : 04/10/2010

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  Tavi la data de Mar Oct 27, 2015 2:06 pm

Am curaj sa postez pe orice topic atat timp cat sunt respectat!!!!

Tavi
îi place să discute
îi place să discute

Mesaje : 280
Data de inscriere : 25/11/2014

Sus In jos

Re: "Legea" Pescuitului

Mesaj  Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum